PARTITURE U ARHIVI

Više detalja o pojedinoj skladbi (autor teksta, aranžman) te popis ostalih skladbi u arhivi društva možete vidjeti u Excel ili pdf datoteci:


PARTITURE U ARHIVI DRUŠTVA (.pdf)

 

KONCERTNE SKLADBE

Emil Adamič: DVA KONCERTNA KOLA
Josip Andrić: KOLO NA RASKRŠĆU
Josip Andrić: STRAŽILOVSKO VEČE
Luigi Boccherini: MENUET
Hugo Borenić: ĐAČKO KOLO
Šandor Bosiljevac: SOKOL, uvertira
Ivan Božičević: KASKADE
Josip Canić: ĐAČKA LJUBAV
Josip Canić: PJESMA BEZ RIJEČI
Jakov Gotovac: KOLO – POSKOČNICA iz opere “Morana”
Jakov Gotovac: ZAVRŠNO KOLO iz opere “Ero s onoga svijeta”
Pero Gotovac: DELMATINA, Notturno, glazbena skica
Pero Gotovac: RANO MOJA
Janko Gregorc: SLOVENSKI PLES
Rudolf A. Hrandek: UVERTIRA “PRIJATELJA TAMBURE”
Dragutin Hruza: SAN ZARUČNICE
Alfi Kabiljo: NEKA CIJELI OVAJ SVIJET iz mjuzikla “Jalta, Jalta”
Nikica Kalogjera: MONFRINA
Josip Kaplan: PJESMA I PLES BR. 9 (Proljeće u proplancima)
Boris Krnic: KONCERT ZA KLAVIR I T.O. U G-duru
Boris Krnic: SVEČANA PREDIGRA I FUGA
Franjo Ksaver Kuhač: OSJEČKI GALOP
Josip Magdić: VARIJACIJE na zagorski napjev “Vu ‘noj crnoj gori”
Adalbert Marković: 4 RAZGLEDNICE IZ STAROG ZAGREBA
I. Večer na Savi
II. Zrinjevački korzo
III. Kamenita vrata
IV. Konjski tramvaj u Ilici
Adalbert Marković: DVA KONTRASTA
Adalbert Marković: MEDITACIJA
Adalbert Marković: NISAM SAMA
Adalbert Marković: PASTORALA
Adalbert Marković: PEJZAŽ
Adalbert Marković: OSIJEKU U SPOMEN
Adalbert Marković: PROLJEĆE U VUKOVARU
Adalbert Marković: RASTANAK
Adalbert Marković: TAMBURE U SRCU
Adalbert Marković: VUKOVAR U MJESEČINI
Pietro Mascagni: INTERMEZZO iz opere “Cavaleria rusticana”
Felix Mendelsson: SAN LJETNE NOĆI – svadbena koračnica
Julije Njikoš: BARANJSKA RAPSODIJA
Julije Njikoš: ČARDAŠ
Julije Njikoš: HRVATSKI PLES BR. 1 – SLAVONSKI
Julije Njikoš: HRVATSKI PLES BR. 2 – ZAGORSKI
Julije Njikoš: MODERATO CANTABILE
Julije Njikoš: PJESMA BEZ RIJEČI
Julije Njikoš: PODOKNICA
Julije Njikoš: PODRAVINA
Julije Njikoš: PONOĆNI SVIRAČI
Julije Njikoš: ROMANCA U G-DURU
Julije Njikoš: SLAVONSKA ELEGIJA
Julije Njikoš: STARI SALETL
Julije Njikoš: TRI RUŽE
Julije Njikoš: ZLATNI DANCI
Julije Njikoš: ŽETVA, predigra za narodni igrokaz
Nikša Njirić: MALA UVERTIRA
Nikša Njirić: ROMANCA
Ivan Ocvirk: IDILA
Jacques Offenbach: BARKAROLA iz opere “Hoffmannove priče”
Rudolf Rajter: DUNJA
Arthur Rubinstein: MELODIJA
Roko Šimunaci “Mravec”: NA OBALI SAVE, valčik
Zlatko Špoljar: VEČER NA DRAVI, suita
Vladimir Tomerlin: PJESMA O PJESMI
Tihomil Vidošić: BELLA ROSA, MARMON – stari dalmatinski plesovi
Tihomil Vidošić: SLAVONSKI SCHERZO – koncertna varijanta na temu “Sitna kiša”
Richard Wagner: SVADBENA KORAČNICA iz opere “Lohengrin”
Ivan pl. Zajc: KONCERTNI ALLEGRO ZA TAMBURE
Ivan pl. Zajc: KONCERTNO KOLO
Ivan pl. Zajc: U BOJ iz opere “Nikola Šubić Zrinjski”
Lovro Županović: MALENKOSTI
Lovro Županović: MALI DIVERTIMENTOSAKRALNE SKLADBE

 


MISE
Hrvatska misa (Peran)
Misa “Tebi slavu pjevamo” (Pšag)
Missa facillima (Gržinčić)BOŽIĆNE
Danas se čuje
Djetešce nam se rodilo
Kad se Isus rodi
Kirie eleison
Narodi nam se
O Betleme
Radujte se narodi
Svim na zemlji
Tiha noć (F Gruber)
U to vrijeme godišta
Veselje ti navješćujemKORIZMENE
Grijeh je dušu ranio (Cith. oct.)
Ja se kajem (V. Novak)
Slava Tebi … (M. Lešćan)
Stala plačuć (Cith. oct.)ANTIFONE I PSALMI
Bog je u svom svetom hramu …
Bože moj
Dođi Gospode
Gospodine, pomozi nam
Kliči Bogu …
Kriste Kralju ….
Pjevajte Gospodu (M. Lešćan)
Pošalji duha svojega
Smiluj mi se, Bože
Veliča …
Vječna je ljubav Njegova
Zahvaljujte Gospodinu
MARIJANSKE
Ave Maria (A. Hlondonsky)
Dajte mi sladak pjev
Kraljice neba, raduj se
Ljiljane bijeli
Majko draga, Djevo sveta
O, Marijo na stazi
Sav raj te slavi Kraljice
Zdravo budi, Marijo
Zdravo, Djevo (A. Smolko)
Zdravo, Marijo (A. Klobučar)

 

PRIKAZNE
Jedan kruh (M. Lešćan)
O, sveta gozbo (Š. Marović)
Prikazanje (Darove kruha i vina …)

 

OSTALE SAKRALNE SKLADBE
Bliže, o Bože moj
Do nebesa (A. Smolka)
Dobri kralju mira
Gospodin slavno uskrsnu
Hvala
Isus pobjeđuje
Jubilejski himan
Kakav prijatelj je Isus
Krist na žalu
Kriste, u tvoje ime
Kriste, očev sjaju
Milost
Na nebu moje duše (L. van Beethoven)
Na nebu zora rudi
Naša srca
Od sva se četiri vjetra
Odzivam se Isuse
Ostani s nama
Slava, čast i hvala ti (Lj. Galetić)
Svi slavimo
Tajna vjere (Tvoju smrt …)
Tebe Boga hvalimo
Tiho, tiše (P. Gotovac)
U onaj dan
Uzmi kruh
Veselo, braćo, kliknimo (Marinović)

 

NARODNE, ZABAVNE, DOMOLJUBNE I OSTALE PJESME
Andulko Šafařova (Češka)
Ay Jalisco (Meksiko)
Baruška (Češka)
Blijedi mjesec
Bože, čuvaj Hrvatsku (Maršan)
Budějce (Češka)
Ciklama (L. Županović)
Červené šátečku (Moravska)
Ćiro (slavonsko kolo, obr. J. Njikoš)
Dobro mi došel prijatel
Ej, lúčka, lúčka (Češka)
Fala (V. Paljetak)
Ja te ljubim, djevo mila
Jesenska
Jutros nam je…
Kad bi ove ruže male (obr. J. Njikoš)
Kalendara (slavonsko kolo, obr. J. Njikoš)
Kolo (Crnko)
Lipa mladost (S. Janković)
Maestral (Stamać)
Měsíček svítí (Češka)
Mi smo, braćo, hrvatskog (M. Hajko)
Mužikaši (I. Robić)
Najdraži moj grade (S. Mihaljinec)
Na rastanku smo (J. Njikoš)
Na tom pražským mostě (Češka)
Ne dirajte mi ravnicu (M. Škoro)
Neposlušno srce (Meksiko)
Odavno smo graničari stari
Oj, ti vilo Velebita
Pjesma ličkoga junaka
Pjesma o pjesmi (Tomerlin)
Pjevala je ptica kos
Pode mlejnem (Češka)
Pod mojim prozorom
Pod našima okny (Češka)
Podravino moja mila (obr. J. Njikoš)
Popevke sem slagal (V. Paljetak)
Prigorska polka
Prosto zrakom (V. Lisinski)
Rožica sem bila
Rukavice (slavonsko kolo, obr. J. Njikoš)
Samoborski drmeš
Sinoć kad je pao mrak
Siromah – sirota
Sjećanje na Velu Luku (B. Žuvela)
Sukačko (ples iz okolice Zagreba)
Suze liju plave oči (američka pjesma)
Sve ptičice iz gore
Šly panenki silnicí (Češka)
Šumi, šumi javore (M. Škoro)
Tancuj, tancuj (Slovačka)
U livadi pod jasenom
Uzalud vam trud svirači (J. Houra)
Zagorska polka
Zagreb, Zagreb (A. Vučer)
Zora zori, dan se bijeli
Živila Hrvatska (I. Zajc)